Plusklas

Op De Stokland vinden we het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen. Dit betekent dus dat we ons onderwijs op verschillende niveaus aanbieden in een groep. Voor het ene kind maken we de leerstof wat eenvoudiger, terwijl een ander kind juist meer aankan en moeilijkere taken krijgt. Sommige kinderen hebben ten opzichte van hun klas- en leeftijdsgenootjes een grote voorsprong op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen. De leerstof van de desbetreffende groep biedt hen veel te weinig uitdaging. Omdat ook deze kinderen moeten 'leren leren', wordt de leerstof aangepast en worden er verrijkingstaken aangeboden. Sommige kinderen kunnen meer n willen meer. Zij vinden die extra uitdaging in de zogeheten 'Plusklas'. Die is bedoeld voor kinderen vanaf groep 4 waarvan is vastgesteld dat ze (hoog)begaafd zijn. Het gebruik van de Plusklas wordt per schooljaar bekeken.
En ochtend in de week gaan ze naar de Plusgroep om daar, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht, met andere kinderen op hun niveau aan projecten te werken. (o.a. met de Pittige Plustorens)

Ze kiezen een onderwerp waar ze veel over willen leren en gaan daar informatie over opzoeken. Deze informatie wordt weer verwerkt in een spel, interview, PowerPoint-presentatie, werkstuk (handvaardigheid), website, film, poster, strip, etc…
De kinderen worden zoveel mogelijk aangesproken op hun manier van probleemoplossend denken, samenwerken en gestructureerd en planmatig werken. De werkhouding verbetert doordat het kind hier ervaart dat er ook dingen zijn die het niet in n keer perfect kan, maar waar het zich echt voor moet inspannen. Als gevolg hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: het kind komt beter in zijn vel te zitten.


Ook de gesignaleerde kinderen uit de groepen 1 t/m 3 krijgen wekelijks een speciaal op hen aangepast aanbod. Zij starten hiermee na de herfstvakantie.
De plusgroep wordt aangeboden voor een heel schooljaar, maar tussentijds kunnen kinderen in- of uitstromen.