Aannamebeleid

Aanmelden 

Wat fijn dat u interesse toont voor De Stokland!

Met ingang van schooljaar 2022-2023 werken alle basisscholen in Son en Breugel met dezelfde aanmeldprocedure. Dit betekent dat u uw kind kan inschrijven in het schooljaar waarin uw kind 3 jaar wordt.

Voor school jaar 22-23 zijn onze plekken voor de kleuters vergeven. Kinderen geboren in 2020 kunnen zich gaan aanmelden. In de overige groepen is er nog ruimte om nieuwe leerlingen te verwelkomen.


Via deze link kunt u een afspraak maken. Dat gebeurt bij de directeur. De inschrijving geschiedt door invulling en ondertekening van een aanmeldformulier dat bij de directie ingeleverd dient te worden.
Na inschrijving ontvangt u naast allerlei algemene gegevens van de school tevens ons Privacy Statement.

Aanmelden en inschrijven

In het schooljaar waarin uw kind 3 jaar wordt kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding via stokland@skpo.nl

Na deze afspraak kunt u uw kind aanmelden. Hiervoor ontvangt u tijdens het gesprek een aanmeldformulier.

Plaatsing
Na de aanmelding bekijkt de school of uw kind geplaatst kan worden. Van een inschrijving ontvangt u altijd een bevestiging per mail.

Voor de vierde verjaardag mag uw kind al enkele keren naar school komen om alvast te wennen. Afhankelijk van de behoefte van uw kind kunnen dit hele dagen of halve dagen zijn. Ouders en de leerkracht maken samen afspraken over de wenmomenten.

Verhuizing naar onze wijk
Leerlingen die naar onze wijk verhuizen kunnen ook worden aangemeld na een kennismakingsgesprek. Hierna bekijkt de school of uw kind(eren) ingeschreven kan worden.

Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/ verzorgers en de verlatende school.

Wij doen altijd ons best om aangemelde leerlingen te plaatsen. Omdat De Stokland als school een wijkfunctie vervult kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een aangemelde leerling uit de wijk voorgaat op een leerling van buiten de wijk.