Aannamebeleid

Het hele jaar door kunnen leerlingen voor onze school worden aangemeld. Er is geen wachtlijst.
Aanmelden 
Via deze link aanvragen van informatie kunt u een afspraak maken. Dat gebeurt bij de directeur. De inschrijving geschiedt door invulling en ondertekening van een aanmeldingsformulier dat bij de directie ingeleverd dient te worden.
Na inschrijving ontvangt u naast allerlei algemene gegevens van de school tevens ons Privacy Statement.

Plaatsing
Zodra de toekomstige leerling vier jaar is kan hij/ zij als leerling van basisschool "De Stokland" worden geplaatst, nadat hij/ zij door de ouders/ verzorgers is aangemeld. Het voor-aanmelden kan vanaf het derde levensjaar.
De kinderen mogen vóór hun vierde verjaardag vijf keer naar school om alvast te wennen. Dit kunnen vijf hele dagen of vijf halve dagen zijn, de ouders maken hierin zelf hun keuze en in overleg met de groepsleerkracht worden vijf data vastgesteld.
Als uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, adviseren wij hiermee te stoppen, zodra met de "gewenningsdagen" wordt begonnen.

Andere school 
Leerlingen die van een andere school komen,  kunnen meestal na aanmelding en na overlegging van een bewijs van uitschrijving, onmiddellijk worden overgeplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg met de  ouders/ verzorgers en de verlatende school. Uitzondering kan zijn wanneer er in gewenste groep / leerjaar geen plaats is. 
Na aanmelding wordt nagegaan in welke groep de leerling kan instromen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse Cito toetsen, als ook van gegevens van de verlatende school.

Geen vier jaar en niet verhuisd?
Indien er sprake is van kinderen die om andere dan genoemde redenen aangemeld worden dan zal na een zeer zorgvuldige procedure en na overleg met de collega directeur besloten worden of kinderen toegelaten worden.