Ouderraad

OUDERRAAD              klassenouders   

Algemene informatie
Iedere groep heeft een klassenouder. Per leerjaar maakt één ouder deel uit van de ouderraad. Klassenouders organiseren samen met de leerkrachten de verschillende feesten en activiteiten op school. Te denken valt bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, theaterdagen, schoolreisjes en schoolkamp. Om deze activiteiten te kunnen organiseren wordt een bijdrage gevraagd van € 42,50 per kind per jaar.
Ook neemt de klassenouder kleine taken over van de leerkracht, zoals ouders bellen om te vragen de klas te versieren als de leerkracht jarig is, of om te rijden voor excursies enz.
U kunt bij hen ook terecht voor eventuele suggesties, vragen, opmerkingen e.d.
De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar op school (op maandagavonden van 20.30-22.00 uur). Deze vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. Het wordt wel op prijs gesteld als u tevoren even aankondigt bij een van de bestuursleden dat u de vergadering wilt bijwonen.

De samenstelling  van het bestuur ziet er als volgt uit:

 
  Voorzitter:      Paul Noijen
  Secretariaat:    Patricia van de Vorst / 
   Dorien Nefkens
  Penningmeester:    Jolien Oomes / 
   Mireille van der Heijden
 

De klassenouders

voor het schooljaar 2021-2022   
(na de eerste  OR-vergadering komt de nieuwe verdeling op de website te staan)

* OR-leden


 
 groep  
naam
1A/2A  
1B/2B  Susan van Schaijk / Rianne Donkers
1C/2C  Ilja Hendriks*
1D/2D  Silke Verhagen 
3A  Manon van Luijk*
3B  Mireille vd Heijden*
4  
4/5  Kristel Pols / Shydah LaFleur 
5  Angela van Hal*
6  Anouk van Grinsven* 
7A  
7B  Maaike Boschman* 
8  Marcia van Summeren*