Ouderraad

OUDERRAAD              klassenouders   

Algemene informatie
Iedere groep heeft een klassenouder. Per leerjaar maakt één ouder deel uit van de ouderraad. Klassenouders organiseren samen met de leerkrachten de verschillende feesten en activiteiten op school. Te denken valt bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, theaterdagen, schoolreisjes en schoolkamp. 
Ook neemt de klassenouder kleine taken over van de leerkracht, zoals ouders bellen om te vragen de klas te versieren als de leerkracht jarig is, of om te rijden voor excursies enz.
U kunt bij hen ook terecht voor eventuele suggesties, vragen, opmerkingen e.d.
De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar op school (op maandagavonden van 20.00-21.30 uur). Deze vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. Het wordt wel op prijs gesteld als u tevoren even aankondigt bij een van de bestuursleden dat u de vergadering wilt bijwonen.


Het contactadres van de OR is: ouderraad-destokland@skpo.nl 

De samenstelling  van het bestuur ziet er als volgt uit:

 
  Voorzitter:      Sharon Roijackers
  Secretariaat:     Dorien Nefkens
  Penningmeester:    Mireille van der Heijden
 


De klassenouders

voor het schooljaar 2023-2024


 

   groep   

  naam 

  1A/2A 

  Ireen van Corven en Ellen Graber 

  1B/2B 

  Sabina van den Heuvel en Stephanie van den Heuvel  

  1C/2C 

  Mireille van der Heijden en Shanna Walravens 

  3A 

  Wendy van den Oever 

  3B 

  Dorien Nefkens 

  4A 

  Ilja Hendriks  

  4B 

  Silke Verhagen en Femke Peels 

  5A 

  Suzanne Hakvoort en Anouk van Grinsven 

  5B 

  Jolien van der Horst 

  6A 

  Rianne Walravens 

  6B 

  Nicole de Wit 

  7 

  Marielle Jurjus en Femke Mouwen

  8 

  Anouk van Grinsven