Schoolafspraken

Om duidelijk te zijn voor elkaar en de kinderen zijn er op school enkele afspraken en omgangsvormen afgesproken.
De volgende afspraken zijn gemaakt:

Per groep kunnen de schoolafspraken verschillend "ingekleurd" worden.
Deze afspraken worden na de zomervakantie samen met de groep gemaakt en worden opgehangen in de klas. De groep spreekt elkaar aan op de afspraken. Deze afspraken zullen in de lessen Leefstijl ook regelmatig terugkomen.

  1. We gaan positief met elkaar om (respect).
  2. De school is van ons allemaal (om er voor te zorgen dat de school netjes blijft, betrokkenheid)
  3. Iedereen hoort erbij (acceptatie).