Overblijven

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Op de Stokland werken we met een continurooster. In praktijk houdt dit in dat alle kinderen tussen de middag op school eten, in de eigen klas, onder begeleiding van de groepsleerkracht. Hierbij zal, waar nodig, ondersteuning zijn van een aantal ouders. U dient zelf voor brood en drinken te zorgen.

De kleuters eten van 12.15 tot uiterlijk 12.40 uur in de groep en gaan daarna onder begeleiding van een ouder en leerkracht buiten spelen.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 eten van 12.15 tot 12.30 uur en gaan daarna naar buiten onder begeleiding van een ouder en leerkracht. Bij slecht weer worden de kinderen in de klas opgevangen.

Er bestaat de mogelijkheid dat een kind één keer per week thuis eet. Dit heeft u als ouder van te voren eenmalig kunnen aangeven.
 
De coördinatie van de lunchpauze is in handen van Helen Timmermans.
Contact over ouderhulp tijdens het overblijven kan via het volgende mailadres: stokland@skpo.nl