ICT Algemeen

INZET VAN COMPUTERS                              SNAPPET                       MEDIAWIJSHEID
Computers nemen inmiddels een niet weg te denken plaats in binnen het dagelijkse leven. Al vanaf groep 1 maken de kleuters spelenderwijs gebruik van de computer. In alle andere groepen worden de computers ingezet voor vooral de vakken lezen, rekenen en taal, bij het voorbereiden van spreekbeurten, als tekstverwerking en voor het verzamelen van informatie voor bijvoorbeeld een werkstuk.
We gebruiken diverse onderwijskundige programma's ter ondersteuning, ook bij de zorgverbreding! Bovendien werken alle kinderen vanaf groep 4 met een eigen Chromebook van Snappet. Hierop verwerken zij de lesstof van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook studievaardigheden komt hierbij aan bod.

Leerlingen leren ook werken en omgaan met e-mail, internet en presentatieprogramma's zoals Powerpoint en Prowise (presentaties in de groepen 7 en 8). Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met een internetcontractMediawijsheid is een onderwerp dat ook op school aandacht krijgt. Ieder jaar doen de groepen7 en 8 mee met Mediamasters.

Alle groepslokalen zijn voorzien van een touchscreen.


Hier een overzicht van de software die op De Stokland wordt gebruikt (voor meer info kunt u bij een aantal pakketten doorklikken) :
 
 groepen 1-2:                              groepen 3-4-5                       groepen 6-7-8                        
 • Bas gaat digi-taal
 • Kleuterplein
 • Lijn 3
 • Klinkers (schrijven)
 • Taal Actief 4
 • Ambrasoft
 • Snappet (vanaf groep 4)
 • Rekentuin
 • Taal Actief 4
 • Ambrasoft
 • Snappet (vanaf groep 4)
 • Topomaster


Natuurlijk wordt er ook gebruik gemaakt van het brede educatieve aanbod op internet. Steeds meer uitgeverijen gaan hun methode (of aanvullingen daarop) op internet zetten. Zo maken de kinderen o.a. gebruik van Taal Actief, Wijzer door het verkeer, Rekenweb, Teleblik, Beeldbank en nog een groot aantal andere sites die ze via een map met bladwijzers kunnen bereiken. Voor Ambrasoft geldt dat de kinderen gratis thuis een account kunnen aanmaken met een schoolcode.

SNAPPET
In 2013 zijn we gestart met een pilot in groep 4 om na te gaan wat het gebruik van tablets zou zijn in het onderwijs. We hebben hierbij gebruik gemaakt van SNAPPET. De resultaten waren zo positief dat we het jaar daarna de pilot hebben uitgebreid naar groep 5 en m.i.v. cursusjaar 2015-2016 werken alle kinderen vanaf groep 4 met hun eigen tablet. Deze zijn inmiddels vervangen door een Chromebook.