Schooltijden en vakantierooster

SCHOOLTIJDEN en  Vakantierooster 2020-2021    schooltijden en vakantierooster 2021-2022
 
Schooltijden groepen 1 t/m 8  
maandag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
dinsdag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
woensdag  8.45 - 12.30 uur 's middags vrij
donderdag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
vrijdag  8.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur *

* De kinderen van groepen 1 en 2 zijn iedere vrijdagmiddag vrij.
* De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn 10 x op vrijdagmiddag vrij (zie hieronder en data in de kalender)    


Vakantierooster 2020-2021 

 
Herfstvakantie Ma 19 okt. t/m vr 23 okt. 
Kerstvakantie Ma 21 dec. t/m vr 1 jan.
Voorjaarsvakantie Ma 15 febr.  t/m/ vr 19 febr.
Pasen Ma 5 apr.
Koningsdag Di 27 apr.
Meivakantie Ma 3 mei t/m vr 14 mei
2e Pinksterdag Ma 24 mei
Extra break Ma 21 juni t/m wo 23 juni
Zomervakantie  Ma 24 juli t/m vr. 3 - 9 -'21

Vrije dagen en studiedagen (deze zijn ook terug te vinden op de kalender)

Vrije vrijdagmiddagen:11 sept. - 16 okt. - 20 nov. - 18 dec. (compensatie kerstviering) 12 febr.- 5 mrt. - 30 apr. - 18 jun - 2 juli - 23 juli 

Vrije dag groep 8: donderdag 22 juli.

Studiedagen:
  • Maandag 5 oktober (studie-ochtend + SKPO-middag)
  • Maandag 15 maart (studiedag)
  • Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag, studiedag)
  • Maandag 21 juni en dinsdag 22 juni (break), woensdag 23 juni (studiedag)
  • Dinsdag 25 mei (studiedag)
  • Vrijdag 9 juli (studiedag)